เทคนิดในการทำขนมอบ

วิธีการและเทคนิคการทำขนมอบ
การชั่งตวง
ในการช่างตวงส่วนผสมทุกชนิด ควรใช้เครื่องชั่งที่มีส่วนผสมอย่างถูกต้อง ส่วนผสมที่ใช้ปริมาณมากควรใช้เครื่องชั่งขนาดใหญ่ที่ทนทาน สำหรับการชั่งส่วนผสมที่มีน้ำหนักเบาไม่ควรชั่งส่วนผสมหลายชนิดซ้อนกัน การชั่งของส่วนผสมผิดผลาดเพียงเล็กน้อย จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตขนมอบได้
การผสม
ควรศึกษาวิธีการผสมตามสูตรที่กำหนดให้ และที่สำคัญคือการใช้เวลาในขั้นตอนของการผสม แต่ละขั้นตอนให้เหมาะสมกับชนิดของขนมอบไม่ควรผสมนานเกินไป หรือน้อยเกินไปจะทำให้ขนมอบเสียได้

การเตรียมพิมพ์
พิมพ์ที่ใช้พิมพ์ขนมควรแห้งและสะอาด ควรเตรียมไว้ก่อนอบขนม เช่น การทาพิมพ์ด้วยไขมันในขนมที่ต้องทาไขมันที่พิมพ์ หรือขนมอบที่ใช้พิมพ์ไม่ต้องทาไขมันแต่ใช้กระดาษไขรอง เป็นการเตรียมพิมพ์ควรศึกษาจากสูตรว่าให้ใช้พิมพ์ชนิดได ขนาดเท่าไรเพื่อป้องกันการสูญเสียของขนมถ้าใช้พิมพ์ไม่ถูกต้อง
การอบ
ขนมอบที่ทำจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการอบที่ถูกวิธี การที่ทำให้ขนมอบมีคุณภาพดี จะต้องตั้งอุณหภูมิของเตาอบให้ได้ตามที่ตั้งไว้สำหรับอบขนมชนิดนั้น ควรนำขนมอบเข้าอบและนำออกจากเตาอบในเวลาที่เหมาะสม ไม่อบนามเกินไปหรือน้อยเกินไป การเปิดเตาอบไม่ควรเปิดบ่อยๆ เมื่อมีขนมอบอยู่ เปิดเตาอบแล้วควรปิดเร็ว เพื่อป้องกันความร้อนที่จะสูญเสียไปการแต่งหน้าขนม
การทำขนมบางชนิด เช่น เค้ก เดนนิชเพสตรี้ จะดูนารับประท่านเมื่อได้รับการแต่งหน้า การแต่งหน้าเค้กควรทำเมื่อเค้กเย็นแล้ว ส่วนเดนนิชเพสตรี้จะแต่งหน้าในขณะที่ยังอุ่นอยู่ต้องคอยตรวจหน้าขนมที่เตรียมไว้ ถ้าเกิดการบูดเสียหรือมีลักษณะไม่ดีควรทิ้งทันที่ อย่านำมาใช้แต่งหน้าขนม เพราะจะทำให้ขนมมีกลิ่นไม่น่ารับประทาน
การบรรจุหีบห่อ
การบรรจุหีบห่อมีความสำคัญมากต่อราคาขนมอบ เพราะค่านิยมในการซื้อแปรเปลื่ยนไปการออกแบบ สีสันให้เหมาะกับขนมอบมีมากขึ้น การบรรจุหีบห่อขนมก่อนที่จะนำออกขายนิยมกันมากเนื่องจากทำให้ขนมเก็บไว้ได้นานถูกสุขลักษณะโดย : นางสาว สุวรรณี รีเรียบ, วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี, วันที่ 21 พฤศจิกายน 2544