แกงส้มใบชะมวง


ชะมวง
ชะมวง เป็นไม้ยืนต้น ใบให้รสเปรี้ยวมีกลิ่นหอม ใบแบนมน ใบเล็ก ๆ บาง ๆ เป็นไม้ป่าชอบขึ้นอยู่ในสวนยางพารา ผลคล้ายมะนาวแต่เล็กกว่าเวลาผลแก่จะแตกออกเป็น 6 ชิ้น ผลดิบจะมีสีเขียวผลแก่จะมีสีเหลือง ยอดใบสีขาวจะอร่อยกว่ายอดสีแดง เนื้อใบแข็งเราใช้ใบในการนำมาปรุงอาหารได้หลายอย่าง เช่นแกงส้มเพิ่มความหอมทำให้เนื้อปลาไม่ยุ่ยง่าย ต้มหมูใบชะมวง ต้มส้มปลา นำมาทำอาหารประเภทยำ ใช้ดองสะตอจะทำให้สะดอกรอบกว่าปรกติ ใส่ต้มเนื้อ กินแนมเป็นผักสดกับแหนมเนือง หลนเต้าเจี้ยว กะปิคั่ว ปลาร้าหลน ชะมวงมีมากทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี แปละจังหวัดตราดโดย : นางสาว กรองทิพย์ เพียรพิจิตร, วังจันทร์วิทยา, วันที่ 22 มิถุนายน 2545