การทำน้ำหมักชีวภาพ
เปลือก และแกนในสับปะรด นำมาสับให้ละเอียด
ตวงกากน้ำตาล เพื่อนำมาหมักเปลือกสับปะรด
ในอัตราส่วน เปลือกสับปะรด : กากน้ำตาล เท่ากับ 3 : 1
นำลงหมักในภาชนะที่ปิดมิดชิด หมักนาน 3 เดือน
ได้หัวเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้

โดย : นาง อันธิกา เสรีวัฒนา, มัธยมวัดหนองแขม, วันที่ 24 มิถุนายน 2545