เครื่องทำน้ำอุ่น
การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น

 

การใช้และบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่น

ก่อนการใช้

- ควรต่อสายดินให้เรียบร้อย

- ไม่ควรใช้สายไฟต่ำกว่าขนาด 2 x 2.5 ต.ร. มม. หรือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเครื่อง

วิธีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น MAZUMA

รุ่น HOT POINT 3500/5400

1. บิดปุ่มปรับปริมาณน้ำให้ได้อัตราไหลของน้ำตามที่ต้องการ

2. หมุนปุ่มเปิด ON/OFF ไฟสัญญาณ ที่ POWER จะสว่างขึ้น

3. ไม่ควรให้ฝักบัวอยู่สูงกว่าตัวเครื่องทำน้ำอุ่น

4. ปรับปุ่มอุณหภูมิให้ได้อุณหภูมิตามความต้องการ

5. กระแสไฟฟ้าดับหรือน้ำประปาไม่ไหลขณะใช้เครื่องอยู่หรือหลังจากการใช้งาน

ให้หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิ และปุ่มปรับปริมาณน้ำไปที่ตำแหน่ง OFF

ข้อสังเกต อุณหภูมิของน้าอจเพิ่มขึ้นถ้าแรงดันส่งน้ำต่ำอาจเนื่องมาจากการเปิดน้ำใช้จาก

ท่อเดียวกันหลายจุด

ขั้นตอนการปรับอุณหภูมิของเครื่องทำน้ำอุ่น MAZUMA

 

รุ่น HOT POINT 3500/4500

- ถ้าหมุนปุ่มเลือกอุณหภูมิ ไฟที่แสดงจะติดไม่ว่าจะปรับไปตำแหน่งใด

- เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงกว่าที่กำหนด เครื่องจะตัดไฟโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะทำงานอีกครั้ง โดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิของน้ำลดลงโดยสังเกตได้จากการดับและสว่างของไฟ POWER

- ถ้าหมุนปุ่มเลือกระดับอุณหภูมิไปที่ OFF ไฟที่แสดงจะดับ เครื่องจะไม่ทำงาน ในกรณีนี้ยังสามารถใช้น้ำได้ในอุณหภูมิของน้ำปกติ

ควรปรับอุณหภูมิให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ใช้

 

การดูแลรักษา

1. ควรตรวจสอบการทำงานของเครื่องเดือนละ 1 ครั้ง

1.1 ปิดสวิทซ์ทดสอบอุณหภูมิของการทำงานอยู่เสมอถ้าหากการทำงานเครื่องบกพร่อง

หรือการทำงานของเครื่องไม่เป็นปกติ ให้แจ้งฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทมา

ตรวจสอบ

2. ควรปิดสวิทซ์ตัดกระแสไฟโดยกดปุ่มเบรกเกอร์ในกรณีที่จะทำความสะอาดตัวเครื่อง

ทำน้ำอุ่น

- ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำอ่อน ๆบิดแห้ง

- ไม่ควรใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือสารเคมีใด ๆในการทำความสะอาดเป็นอันขาด

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

1. ถ้าท่านใช้น้ำในจุดอื่น ๆ พร้อมกันแรงดันน้ำจะลดทำให้น้ำจากเครื่องทำน้ำอุ่นไหลน้อยลง และ

อุณหภูมิน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรณีนี้ไม่ใช่อาการเสียของตัวเครื่องควรปรับอุณหภูมิน้ำอุ่นให้เหมาะสม โดยหมุนปุ่มปรับปริมาณน้ำ

2. ในกรณีเกิดฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ให้หมุนปุ่มปิด ON/OFF ตัดกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องเสียก่อน

เพื่อป้องกันเครื่องเสียหาย

3. ควรตรวจสอบดูอุณหภูมิน้ำที่อาบสำหรับเด็ก คนชรา คนป่วย บุคคลที่มีร่างกายไม่สมประกอบ

เป็นพิเศษ

4. ให้หมุนปุ่มปิด ON/OFF ทุกครั้งหลังการใช้

 

ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรเอามือหรือผ้าเช็ดตัวไปปิดฝักบัว หรือพับสายฝักบัว

2. ห้ามฉีดน้ำใส่เครื่องทำน้ำอุ่น หรือวางผ้าเปียก ๆ บนตัวเครื่อง

3. ห้ามติดตั้งวาล์วเปิด – ปิด น้ำใด ๆทางด้านน้ำอุ่นออกเด็ดขาด

 

การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเรียกช่าง

 

1.โปรดตรวจสอบตามจุดต่อไปนี้ ก่อนที่จะเรียกช่างซ่อม

อาการ จุดตรวจสอบ

- น้ำไหลออกค่อนข้างยาก 1. ตรวจสอบดูว่าหัวฝักบัวอุดตัน

หรือไหลออกน้อย ด้วยฝุ่นผงหรือไม่

ทำความสะอาดหัวฝักบัวถ้าอุดตัน

- ไม่มีน้ำไหลออกมาเลย 1. ตรวจสอบวาล์วเปิด-ปิดน้ำว่าอยู่ในตำแหน่งที่เปิดแล้ว

2. ถ้าพบสิ่งผิดปกติต่อไปนี้ในช่วงใช้งานโปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายทางบริษัทฯ

1.) น้ำรั่ว 2.) ไฟแสดงไม่ติด 3.) การควบคุมอุณหภูมิของน้ำผิดปกติ

3. สำหรับการซ่อมควรแจ้งให้ฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทฯ อย่าทดลองซ่อมเครื่องนี้ด้วยตัว

ท่านเอง

 

 

 

ที่มา คู่มือการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่น MAZUMA

 


โดย : นาย สิทธิพล ชลธี, เดชอุดม, วันที่ 30 มิถุนายน 2545