เฟื่องฟ้าดอกดก

วิธีปลูกเฟื่องฟ้าในกระถางให้ออกดอกดก
เทคนิคการปลูกและดูแลให้เฟื่องฟ้าออกดอก มีดังนี้
1. การเตรียมพื้นที่ในการตั้งกระถางปลูก
พื้นที่ที่ใช้ในการตั้งกระถางปลูก ควรเป็นที่โล่งแจ้งมีลมโกรก ได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน ถ้าตั้งนพื้นปูนซีเมนต์ ก็จะช่วยกระตุ้นการออกดอกได้ดีขึ้น ถ้าตั้งบนพื้นดินต้องใช้กระถางวางซ้อน ห้ามตั้งกับพื้นดินโดยตรง

2. การเตรียมต้นเฟื่องฟ้าในกระถาง
ขั้นที่ 1 เมื่อดอกชุดเดิมร่วงหมดแล้ว ให้ตัดแต่งกิ่งเพื่อให้มีรูปทรงสวยงาม โดยตัดแต่งกิ่งอ่อนที่ดอกชุดเดิมออกให้หมด
ขั้นที่ 2 งดให้น้ำ 5 – 7 วันเพื่อให้ดินแห้ง / หรือ สังเกตใบเฟื่องฟ้า งดน้ำให้ใบเหี่ยวสลดลง
ขั้นที่ 3 ใส่ปุ๋ยสูตร 16 – 16 – 16 (อัตรา 1 ช้อนชาต่อกระถาง 12 นิ้ว หรือมากขึ้นตามขนาดของกระถาง) วิธีใส่ให้ใส่โดยรอบกระถาง ห้ามใส่ที่โคนต้น โดนขุดเป็นร่องชิดขอบกระถาง
ขั้นที่ 4 รดน้ำตามปกติทุกวัน จนกระทั่งเฟื่องฟ้าออกดอก (ประมาณ 1 เดือนนับจากวันที่เริ่มปฏิบัติในขั้นที่ 13. การปฏิบัติต่อต้นเฟื่องฟ้าในขณะออกดอก
- ให้อยู่กลางแจ้งตลอดทั้งวัน - อย่ารดน้ำที่ดอก
- อย่าให้ต้นกระทบกระเทือน
- อย่าเปลี่ยนน้ำที่ใช้รด - อย่ารดน้ำมากเกินไป

อ้างอิงเรื่องจาก : ใบความรู้ในวิชาการปลูกไม้ดอกประดับ ช 014 ระดับ ม.ต้น ของ อ.สมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพรโดย : นาย สมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร, ร.ร.สารวิทยา, วันที่ 3 กรกฎาคม 2545