หน้าหลัก > สังคมศาสตร์ >
 
 • สถิติทั่วไป (4)
 • รัฐศาสตร์ (32)
 •  
 • เศรษฐศาสตร์ (73)
 • กฎหมาย (171)
 •  
 • รัฐประศาสนศาสตร์ (7)
 • ปัญหาสังคม และบริการสังคม (40)
 •  
 • การศึกษา (125)
 • การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง (9)
 •  
 • ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา (205)
 •  

  บทความในหมวดสังคมศาสตร์ ซึ่งร่วมลงทะเบียนเว็บเพจ (362 บทความ)
   
 • ข้อคิดคำคมสุภาษิตเพื่อชีวิตและงาน : เป็นหนังสืออีเลคโทรนิคเกี่ยวกับข้อคิดคำคมในการบริหารงาน
  URL : http://www.geocities.com/bpatthamalai/proverb.pdf
  แนะนำโดย นายบรรจง ปัทมาลัย วันที่ 27 มกราคม 2546
 •  
 • ประเทศอินโดนีเซีย : ประเทศอินโดนีเซีย
  URL : http://www.school.net.th/library/webregister/registerurl.php
  แนะนำโดย สวิตา วิเศษรัตน์ วันที่ 18 มกราคม 2546
 •  
 • ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย : ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย
  URL : http://www.school.net.th/library
  แนะนำโดย yuwarat boonyothayarn วันที่ 6 มกราคม 2546
 •  
 • แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง
  URL : http://www.thai.net/edu_inno/lessonplan.doc
  แนะนำโดย ดร.ไพจิตร สดวกการ วันที่ 4 มกราคม 2546
 •  
 • ประวัตินักวิทยาศาตร์ : ประวัตินักวิทยาศาตร์ รายวิชา ส 606
  URL : http://www.sripruetta.ac.th/~0204
  แนะนำโดย นางประพิศ สีสัน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
 •  
 • เอดส์ : ไม่สำส่อนทางเพศ รักเดียวใจเดียว เอดส์ป้องกันง่าย
  URL : http://www.sripruetta.ac.th/~0206/ethics/aids_index.htm
  แนะนำโดย นางมยุรี ปรีชารักษ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
 •  
 • ประกันสังคม : กฎหมายประกันสังคม การจ่ายเงินประกันสังคม ผลประโยชน์ บุคคลที่จ่ายเงินประกันสังคม กองทุนประกันสังคม สวัสดิการต่าง ๆ
  URL : http://www.sripruetta.ac.th/~0202/student_work/index.htm
  แนะนำโดย นางสาวยุรนันท์ เรืองฤทธิ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
 •  
 • การปกครอง : ระบบการปกครองเผด็จการและประชาธิปไตย
  URL : http://www.sripruetta.ac.th/~0202
  แนะนำโดย นางเอื้อพร ชลสินธุ์สงครามชัย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545
 •  
 • แพ่ง : สัญญา
  URL : http://www.sripruetta.ac.th/~0206/law/index.html
  แนะนำโดย นางจรินทร์ พึ่งจงเจริญสุข วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545
 •  
 • จริยธรรมกับบุคคล, เก้าสัญญา, การปกครองท้องถิ่นไทย : บุคคลตัวอย่างในรายวิชา ส 017,กฎหมายแพ่งเฉพาะเรื่องสัญญา,ความรู้การปกครองท้องถิ่นไทยเกี่ยวกับองค์กร อำนาจหน้าที่
  URL : http://www.sripruetta.ac.th/~0206
  แนะนำโดย นางจรินทร์ พึ่งจงเจริญสุข วันที่ 1 พฤศจิกายน 2545


 •    Result Pages: [<< Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  [Next >>] 


  บทความในหมวดสังคมศาสตร์ ซึ่งสร้างด้วย Digital Library Toolkit (306 บทความ)
   
 • วิวัฒนาการของการแลกเปลี่ยน : การแลกเปลี่ยนมีวิวัฒนาการอย่างไร
  โดย คุณประไพพิศ เตียตระกูลวิวัฒน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2545
 •  
 • การแบ่งภูมิภาคของทวีปเอเชีย : ภูมิภาคต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย
  โดย คุณวิรัช เครือทอง วันที่ 21 พฤษภาคม 2545
 •  
 • วุฒิสภา : สมาชิกวุฒิสภาไทย
  โดย คุณวิรัช เครือทอง วันที่ 21 พฤษภาคม 2545
 •  
 • การแบ่งเขตอากาศของทวีปเอเชีย : ทวีปเอเชียมีลักษณะอากาศตั้งแต่ร้อนสุดจนหนาวสุด
  โดย คุณวิรัช เครือทอง วันที่ 21 พฤษภาคม 2545
 •  
 • การเปลี่ยนแปลงมาจากระบบสังคม : เปลี่ยนแปลงมาจากระบบสังคม
  โดย คุณจันทร์สุดา หอมหวล วันที่ 15 พฤษภาคม 2545
 •  
 • บุคคลผู้ให้กำเนิดศาสตร์ ศิลป์ : บุคคลผู้ให้กำเนินศาสตร์ ศิลป์
  โดย คุณปณิตา ทางทอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2545
 •  
 • นายกรัฐมนตรีของไทย : นายกรัฐมนตรีของไทย
  โดย คุณปณิตา ทางทอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2545
 •  
 • อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย : อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
  โดย คุณปณิตา ทางทอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2545
 •  
 • รัฐบุรุษของไทย : รัฐบุรุษของไทย
  โดย คุณปณิตา ทางทอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2545
 •  
 • มหาราชแห่งประเทศไทย : มหาราชแห่งประเทศไทย
  โดย คุณปณิตา ทางทอง วันที่ 12 พฤษภาคม 2545


 •    Result Pages: [<< Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  [Next >>] 

  [หน้าหลัก] [หน้าการศึกษา] [บริการให้คำปรึกษา] [รายชื่อโรงเรียน]
  [กิจกรรมในโครงการ] [ข้อมูลโครงการ] [ท่านถามเราตอบ]

  [NTL] [NITC] [NECTEC] [BIOTEC] [MTEC] [NSTDA] [ONEC] [GITS] [BID]


  Contact: SchoolNet Webmaster
  SchoolNet Thailand is served and managed by
  Network Techonology Laboratory (NTL)
  National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  Copyright © 1996-1999 by Network Technology Laboratory of NECTEC. All Rights Reserved.