หน้าหลัก > ภาษาศาสตร์ > ภาษาอังกฤษ >
 
 • ระบบการเขียน การออกเสียงของภาษาอังกฤษที่เป็นมาตราฐาน (31)
 • พจนานุกรมภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน (8)
 •  
 • ไวยกรณ์ วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ โครงสร้างของภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน (52)
 • การใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตราฐาน ภาษาศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษ (60)

 • บทความในหมวดภาษาอังกฤษ ซึ่งร่วมลงทะเบียนเว็บเพจ (22 บทความ)
   
 • Words for You : คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบ่งเป็นหมวดหมู่
  URL : http://www.thai.net/wisitsuper
  แนะนำโดย วิสิทธิ์ จิตร์นิยม วันที่ 15 เมษายน 2547
 •  
 • Words for You : คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบ่งเป็นหมวดหมู่
  URL : http://thai.net/wisitsuper
  แนะนำโดย วิสิทธิ์ จิตร์นิยม วันที่ 15 เมษายน 2547
 •  
 • นิทาน : พัฒนาทักษะการอ่าน
  URL : http://www.prc.ac.th
  แนะนำโดย Punnika Sirinupongsanun วันที่ 8 กันยายน 2546
 •  
 • ภาษาน่าฉงน : ภาษาในแต่ละภาษาไม่เหมือนกัน จึงทำให้เราพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของเราได้
  URL : http://www.sanook.com
  แนะนำโดย จอมขวัญ ผลิตวานนท์ วันที่ 23 กันยายน 2545
 •  
 • Ajarn Athisri\'s English Class : Let\'s Learn English
  URL : http://www.geocities.com/tathisri/contents.html
  แนะนำโดย นางอธิศรี รัตนวิเศษ วันที่ 1 กันยายน 2545
 •  
 • การใช้ article : a ใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ an ใช้กับคำนามที่เป็นเสียงสระ
  URL : http://www.brinkster.com
  แนะนำโดย Sunandha Bualek วันที่ 31 สิงหาคม 2545
 •  
 • english corner : หมอภาษาอังกฤษ
  URL : http://kimweb.
  แนะนำโดย sirikanya sathikavithaya วันที่ 31 สิงหาคม 2545
 •  
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Tense : ความหมายของ Tense
  URL : ้http://school.ge.go.th/wangthongwittaya
  แนะนำโดย วิชัย สายคำอิน วันที่ 2 กรกฎาคม 2545
 •  
 • Web-Based Instruction on Relative Clauses : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง Relative Clauses สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 หรือนักเรียนระดับชั้นอื่น และผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน, บทเรียน และแบบฝึกหัดให้ฝึกฝนมากมาย
  URL : ้http://www.se-ed.net/wbibongkot/index.html
  แนะนำโดย นางบงกช สุวรรณเบญจกุล วันที่ 12 พฤษภาคม 2545
 •  
 • สนุกกับรายการ English is Fun : เรื่องง่าย ๆ สำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
  URL : http://www.yupparaj.ac.th/web2000/st09/index.htm
  แนะนำโดย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2545


 •    Result Pages: 1  2  3  [Next >>] 


  บทความในหมวดภาษาอังกฤษ ซึ่งสร้างด้วย Digital Library Toolkit (129 บทความ)
   
 • เรียนภาษาอังกฤษกับป้าหงษ์(4) : การเรียนรู้วิธีเรียนภาษาอังกฤษ
  โดย คุณหงษ์ฟ้า ธีรวงศ์นุกูล วันที่ 3 กรกฎาคม 2545
 •  
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Tense : ความหมายของTense
  โดย คุณวิชัย สายคำอิน วันที่ 2 กรกฎาคม 2545
 •  
 • เวลาทำ paperเขียนกันยังไงเหรอ : เวลาทำpaperเขียนกันยังไงเหรอ
  โดย คุณเกียรติพงศ์ ฤกษ์วันชัย วันที่ 29 มิถุนายน 2545
 •  
 • อ่านหนังสืออย่างไรให้ได้ผลดี : อ่านหนังสืออย่างไรให้ได้ผลดี จำได้เข้าใจบทเรียน
  โดย คุณเกียรติพงศ์ ฤกษ์วันชัย วันที่ 29 มิถุนายน 2545
 •  
 • ระหว่าง Get และ Take : ความแตกต่างระหว่าง get และ take
  โดย คุณเกียรติพงศ์ ฤกษ์วันชัย วันที่ 29 มิถุนายน 2545
 •  
 • เรียนภาษาอังกฤษกับป้าหงษ์(3) : การเรียนวิธีเรียนภาษาอังกฤษ
  โดย คุณหงษ์ฟ้า ธีรวงศ์นุกูล วันที่ 28 มิถุนายน 2545
 •  
 • เรียนภาษาอังกฤษกับป้าหงษ์(2) : การเรียนรู้วิธีเรียนภาษาอังกฤษ
  โดย คุณหงษ์ฟ้า ธีรวงศ์นุกูล วันที่ 26 มิถุนายน 2545
 •  
 • คำบุพบทบอกเวลา : คำบุพบทที่ใช้บอกเวลา
  โดย คุณจิรายุ บุญสะอาด วันที่ 24 มิถุนายน 2545
 •  
 • มาฝึก tongue twisters กันเถอะ : พูดคำ วลี ออกเสียงใกล้เคียงกัน
  โดย คุณชลกิตย์ วงศ์คช วันที่ 23 มิถุนายน 2545
 •  
 • โรคความจำเสื่อม : โอกาสการเกิดโรคความจำเสื่อม
  โดย คุณชลกิตย์ วงศ์คช วันที่ 23 มิถุนายน 2545


 •    Result Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [Next >>] 

  [หน้าหลัก] [หน้าการศึกษา] [บริการให้คำปรึกษา] [รายชื่อโรงเรียน]
  [กิจกรรมในโครงการ] [ข้อมูลโครงการ] [ท่านถามเราตอบ]

  [NTL] [NITC] [NECTEC] [BIOTEC] [MTEC] [NSTDA] [ONEC] [GITS] [BID]


  Contact: SchoolNet Webmaster
  SchoolNet Thailand is served and managed by
  Network Techonology Laboratory (NTL)
  National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  Copyright © 1996-1999 by Network Technology Laboratory of NECTEC. All Rights Reserved.