หน้าหลัก > ภาษาศาสตร์ > ภาษาอังกฤษ > ไวยกรณ์ วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ โครงสร้างของภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน >

บทความในหมวดไวยกรณ์ วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ โครงสร้างของภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งร่วมลงทะเบียนเว็บเพจ (12 บทความ)
 
 • Ajarn Athisri\'s English Class : Let\'s Learn English
  URL : http://www.geocities.com/tathisri/contents.html
  แนะนำโดย นางอธิศรี รัตนวิเศษ วันที่ 1 กันยายน 2545
 •  
 • การใช้ article : a ใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ an ใช้กับคำนามที่เป็นเสียงสระ
  URL : http://www.brinkster.com
  แนะนำโดย Sunandha Bualek วันที่ 31 สิงหาคม 2545
 •  
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Tense : ความหมายของ Tense
  URL : ้http://school.ge.go.th/wangthongwittaya
  แนะนำโดย วิชัย สายคำอิน วันที่ 2 กรกฎาคม 2545
 •  
 • Web-Based Instruction on Relative Clauses : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง Relative Clauses สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 หรือนักเรียนระดับชั้นอื่น และผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ มีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน, บทเรียน และแบบฝึกหัดให้ฝึกฝนมากมาย
  URL : ้http://www.se-ed.net/wbibongkot/index.html
  แนะนำโดย นางบงกช สุวรรณเบญจกุล วันที่ 12 พฤษภาคม 2545
 •  
 • สนุกกับรายการ English is Fun : เรื่องง่าย ๆ สำหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
  URL : http://www.yupparaj.ac.th/web2000/st09/index.htm
  แนะนำโดย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2545
 •  
 • มารู้จักโครงสร้างภาษาอังกฤษกันเถอะ : โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ควรจดจำ
  URL : http://www.yupparaj.ac.th/web2000/st05/index.htm
  แนะนำโดย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2545
 •  
 • เข้าใจภาษาอังกฤษด้วยวิธีง่าย ๆ : แสดงหลักการของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการง่าย ๆ
  URL : http://www.yupparaj.ac.th/web2000/st01/index.htm
  แนะนำโดย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2545
 •  
 • Vocab through songs : การจำคำศัพท์
  URL : http://www.rayongwit.net/library/english/vocab/index.htm
  แนะนำโดย โรงเรียนระยองวิทยาคม วันที่ 18 มกราคม 2545
 •  
 • Idioms (ต่อ) : เปรียบเทียบสุภาษิต
  URL : http://www.rayongwit.net/library/english/idioms/content.htm
  แนะนำโดย โรงเรียนระยองวิทยาคม วันที่ 18 มกราคม 2545
 •  
 • Idiom of the day : Idiom of the day
  URL : http://www.rayongwit.net/studeng.htm
  แนะนำโดย โรงเรียนระยองวิทยาคม วันที่ 18 มกราคม 2545


 •    Result Pages: 1  2  [Next >>] 


  บทความในหมวดไวยกรณ์ วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ โครงสร้างของภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งสร้างด้วย Digital Library Toolkit (40 บทความ)
   
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Tense : ความหมายของTense
  โดย คุณวิชัย สายคำอิน วันที่ 2 กรกฎาคม 2545
 •  
 • ระหว่าง Get และ Take : ความแตกต่างระหว่าง get และ take
  โดย คุณเกียรติพงศ์ ฤกษ์วันชัย วันที่ 29 มิถุนายน 2545
 •  
 • คำบุพบทบอกเวลา : คำบุพบทที่ใช้บอกเวลา
  โดย คุณจิรายุ บุญสะอาด วันที่ 24 มิถุนายน 2545
 •  
 • เพลง good morning sunshine : เพลงของ Aqua
  โดย คุณชลกิตย์ วงศ์คช วันที่ 23 มิถุนายน 2545
 •  
 • การใช้ประโยคเงื่อนไข : ตัวอย่างประโยคเงื่อนไขแบบที่3
  โดย คุณชลกิตย์ วงศ์คช วันที่ 23 มิถุนายน 2545
 •  
 • การใช้ May be / Maybe : การเรียนศัพท์สำนวนภาษาอังกฤษ
  โดย คุณดรุณี ทุมมาภรณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2545
 •  
 • สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ : สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ
  โดย คุณจิรายุ บุญสะอาด วันที่ 29 พฤษภาคม 2545
 •  
 • เหตุการณ์ปัจจุบัน : เหตุการณ์ปัจจุบัน,เป็นจริง
  โดย คุณจิรายุ บุญสะอาด วันที่ 27 พฤษภาคม 2545
 •  
 • การใช้คำ too, either : ไวยากรณ์
  โดย คุณมาลินี มีพะเนาว์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2545
 •  
 • การสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง : Songs for Teaching English
  โดย คุณพรเพ็ญ จารุกิตติยนตร์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2545


 •    Result Pages: 1  2  3  4  [Next >>] 

  [หน้าหลัก] [หน้าการศึกษา] [บริการให้คำปรึกษา] [รายชื่อโรงเรียน]
  [กิจกรรมในโครงการ] [ข้อมูลโครงการ] [ท่านถามเราตอบ]

  [NTL] [NITC] [NECTEC] [BIOTEC] [MTEC] [NSTDA] [ONEC] [GITS] [BID]


  Contact: SchoolNet Webmaster
  SchoolNet Thailand is served and managed by
  Network Techonology Laboratory (NTL)
  National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  Copyright © 1996-1999 by Network Technology Laboratory of NECTEC. All Rights Reserved.