หน้าหลัก > ภาษาศาสตร์ > ภาษาไทย > พจนานุกรมภาษาไทย >

บทความในหมวดพจนานุกรมภาษาไทย ซึ่งร่วมลงทะเบียนเว็บเพจ (0 บทความ)


 
บทความในหมวดพจนานุกรมภาษาไทย ซึ่งสร้างด้วย Digital Library Toolkit (7 บทความ)
 
 • เกร็ดความรู้ทางภาษาไทย : อ่านอย่างไรถึงจะถูก
  โดย คุณดวงกมล ลีลางามสุวรรณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2545
 •  
 • คำที่มักอ่านผิด : คำที่มักอ่านผิด
  โดย คุณดวงใจ เลิศชัยวรกุล วันที่ 22 เมษายน 2545
 •  
 • คำที่ควรสังเกตจดจำ2 : คำที่มักเขียนผิด
  โดย คุณดวงใจ เลิศชัยวรกุล วันที่ 22 เมษายน 2545
 •  
 • คำที่ควรสังเกตจดจำ๑ : คำที่มักเขียนผิด
  โดย คุณดวงใจ เลิศชัยวรกุล วันที่ 22 เมษายน 2545
 •  
 • คำไวพจน์๑ : คำที่มีความหมายเหมือนกัน
  โดย คุณดวงใจ เลิศชัยวรกุล วันที่ 22 เมษายน 2545
 •  
 • ภาษาล้านนาสู่ภาษาอังกฤษ : พจนานุกรมสำหรับการแปลความหมายจากภาษาล้านนาเป็นภาษาอังกฤษ
  โดย คุณพัชรี อุปละ วันที่ 8 เมษายน 2545
 •  
 • พจนานุกรมราชาศัพท์ : พจนานุกรมราชาศัพท์
  โดย คุณืืnipaporn praseart วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 • [หน้าหลัก] [หน้าการศึกษา] [บริการให้คำปรึกษา] [รายชื่อโรงเรียน]
  [กิจกรรมในโครงการ] [ข้อมูลโครงการ] [ท่านถามเราตอบ]

  [NTL] [NITC] [NECTEC] [BIOTEC] [MTEC] [NSTDA] [ONEC] [GITS] [BID]


  Contact: SchoolNet Webmaster
  SchoolNet Thailand is served and managed by
  Network Techonology Laboratory (NTL)
  National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  Copyright © 1996-1999 by Network Technology Laboratory of NECTEC. All Rights Reserved.