หน้าหลัก > ภาษาศาสตร์ > ภาษาไทย > ไวยกรณ์ โครงสร้างของภาษา >

บทความในหมวดไวยกรณ์ โครงสร้างของภาษา ซึ่งร่วมลงทะเบียนเว็บเพจ (11 บทความ)
 
 • คิดถึงก็อ่านนะ : คำกลอน
  URL : http://www.kumjlorn.com
  แนะนำโดย นางสาวครรศร กุ่มประสิทธิ์ วันที่ 14 มกราคม 2547
 •  
 • การแต่งกลอนสุภาพ : กลอน,วิธีการแต่ง
  URL : http://www.school.net.th/library/kitsarn001
  แนะนำโดย นายกิตติสาร อาริยวัฒน์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546
 •  
 • คำเป็นคำตาย : นำเสนอหลักสังเกตคำเป็นคำตายในรูปแบบกาพย์ฉบัง 16 และแบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างค์องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
  URL : http://www.st.ac.th/bhatips/gramma5.htm
  แนะนำโดย นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546
 •  
 • อักษรไทย : นำเสนอความรู้เรื่อง สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบอักษรไทย
  URL : http://www.st.ac.th/bhatips/gramma3.htm
  แนะนำโดย นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546
 •  
 • พยางค์ : ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องพยางคในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  URL : http://www.st.ac.th/bhatips/gramma2.htm
  แนะนำโดย น.ส.ภาทิพ ศรีสุทธิ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546
 •  
 • เสียงในภาษาไทย : นำเสนอความรู้ความเข้าใจเรื่องเสียงในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 โดยใช้แบบฝึกหัด
  URL : http://www.st.ac.th/bhatips/gramma1.htm
  แนะนำโดย น.ส.ภาทิพ ศรีสุทธิ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546
 •  
 • ประโยคและการสื่อสาร : อธิบายรูปแบบของประโยค องค์ประกอบของการสื่อ รูปแบบชิ้นงานการประเมินผล
  URL : http://www.st.ac.th/bhatips/senten1.htm
  แนะนำโดย นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546
 •  
 • บทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย ท ๑๐๑ ท ๑๐๒ : บทคัดย่อ
  URL : http://rklinkaeo.freeservers.com
  แนะนำโดย นายรังสรรค์ กลิ่นแก้ว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2545
 •  
 • ไวยากรณ์Online : หลักภาษาไทย เสียงในภาษาไทย คำเป็นคำตาย อักษรไทย
  URL : http://www.st.ac.th/bhatips/gra_thai.htm
  แนะนำโดย นางสาวภาทิพ ศรีสุทธิ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2545
 •  
 • บทสรุปวิชาภาษาไทยเรื่องคำประพันธ์ : แสดงบทสรุปคำประพันธ์ในวิชาภาษาไทยที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย
  URL : http://www.yupparaj.ac.th/web2000/st11/index.htm
  แนะนำโดย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2545


 •    Result Pages: 1  2  [Next >>] 


  บทความในหมวดไวยกรณ์ โครงสร้างของภาษา ซึ่งสร้างด้วย Digital Library Toolkit (42 บทความ)
   
 • ลานคำ : คำที่มีใช้ในภาษาไทย
  โดย คุณประภาศรี สิงห์คำ วันที่ 3 กรกฎาคม 2545
 •  
 • คำสมาส : ความรู้เกี่ยวกับคำสมาส
  โดย คุณสุกันย์ นางาม วันที่ 30 มิถุนายน 2545
 •  
 • สำนวนไทย : ความหมายของสำนวน
  โดย คุณดวงกมล ลีลางามสุวรรณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2545
 •  
 • คำพังเพย : ความหมายคำพังเพย
  โดย คุณดวงกมล ลีลางามสุวรรณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2545
 •  
 • สุภาษิต : ความหมายสุภาษิต
  โดย คุณดวงกมล ลีลางามสุวรรณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2545
 •  
 • กลยุทธ์การสอนอ่านไทย(ตอนที12) : วิธีสอนอ่านสะกดคำ
  โดย คุณศิริพร สิริยากุล วันที่ 11 พฤษภาคม 2545
 •  
 • กลยุทธ์การสอนอ่านไทย(ตอนที11) : วิธีสอนอ่านสะกดคำ
  โดย คุณศิริพร สิริยากุล วันที่ 11 พฤษภาคม 2545
 •  
 • กลยุทธ์การสอนอ่านไทย(ตอนที่10) : วิธีสอนอ่านสะกดคำ
  โดย คุณศิริพร สิริยากุล วันที่ 11 พฤษภาคม 2545
 •  
 • กลยุทธ์การสอนอ่านไทย(ตอนที่9) : วิธีสอนอ่านสะกดคำ
  โดย คุณศิริพร สิริยากุล วันที่ 11 พฤษภาคม 2545
 •  
 • กลยุทธ์การสอนอ่านไทย(ตอนที่8) : วิธีสอนอ่านสะกดคำ
  โดย คุณศิริพร สิริยากุล วันที่ 11 พฤษภาคม 2545


 •    Result Pages: 1  2  3  4  5  [Next >>] 

  [หน้าหลัก] [หน้าการศึกษา] [บริการให้คำปรึกษา] [รายชื่อโรงเรียน]
  [กิจกรรมในโครงการ] [ข้อมูลโครงการ] [ท่านถามเราตอบ]

  [NTL] [NITC] [NECTEC] [BIOTEC] [MTEC] [NSTDA] [ONEC] [GITS] [BID]


  Contact: SchoolNet Webmaster
  SchoolNet Thailand is served and managed by
  Network Techonology Laboratory (NTL)
  National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  Copyright © 1996-1999 by Network Technology Laboratory of NECTEC. All Rights Reserved.