หน้าหลัก > เทคโนโลยี > แพทย์ศาสตร์ > นรีวิทยา สูติศาสตร์ >

 
บทความในหมวดนรีวิทยา สูติศาสตร์ ซึ่งร่วมลงทะเบียนเว็บเพจ (8 บทความ)
 
 • การฝากครรภ์ : การฝากครรภ์ควรฝากไม่ควรเกิน 3 เดือน นับจากมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย
  URL : http://www.thaiclinic.com./anc.html
  แนะนำโดย โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย(SchoolNet) วันที่ 11 มกราคม 2545
 •  
 • การปฏิบัติตนในระยะหลังคลอด : การปฎิบัติหลังการคลอด
  URL : http://www.thaiclinic.com./postdelivery.html
  แนะนำโดย โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย(SchoolNet) วันที่ 11 มกราคม 2545
 •  
 • ยาโพสตินอร์(Postinor) : เป็นยาคุมที่ใช้หลังการมีเพศสัมพันธ์
  URL : http://www.thaiclinic.com./postinor.html
  แนะนำโดย โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย(SchoolNet) วันที่ 11 มกราคม 2545
 •  
 • เยื่อบุมดลูกขึ้นผิดที่(ENDOMETRIOSIS) : ผิดปกติของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน ให้มีอาการปวดมากที่บริเวณท้องน้อยโดยเฉพาะเวลามีปร
  URL : http://www.thaiclinic.com./endometriosis.html
  แนะนำโดย โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย(SchoolNet) วันที่ 10 มกราคม 2545
 •  
 • ประจำเดือนไม่ปกติ : เกิดจากระบบฮอร์โมนที่ควบคุมการมีประจำเดือนแปรปรวนไปมักจะทำให้ไม่มีไข่ตก
  URL : http://www.thaiclinic.com./dub.html
  แนะนำโดย โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย(SchoolNet) วันที่ 10 มกราคม 2545
 •  
 • มะเร็งปากมดลูก : เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในสตรี
  URL : http://www.thaiclinic.com./medbible/cacervix.html
  แนะนำโดย โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย(SchoolNet) วันที่ 10 มกราคม 2545
 •  
 • คู่มือปฏิบัติตัวมารดาหลังคลอดและการบริบาลทารก : การปฏิบัติตัวมารดาหลังคลอดและการดูแลเด็ก
  URL : http://www.thaiclinic.com./newborn.html
  แนะนำโดย โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย(SchoolNet) วันที่ 10 มกราคม 2545
 •  
 • โรคคอตีบ(Diphtheria) : โรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจซึ่งจะสร้างสารพิษ ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
  URL : http://www.thaiclinic.com./diphtheria.html
  แนะนำโดย โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย(SchoolNet) วันที่ 10 มกราคม 2545
 •  
  บทความในหมวดนรีวิทยา สูติศาสตร์ ซึ่งสร้างด้วย Digital Library Toolkit (1 บทความ)
   
 • การใช้ยาในสตรีมีครรภ์ : ข้อควรระวังในการใช้ยาในสตรีมีครรภ์และการให้นมบุตร
  โดย คุณตอง 3 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 • [หน้าหลัก] [หน้าการศึกษา] [บริการให้คำปรึกษา] [รายชื่อโรงเรียน]
  [กิจกรรมในโครงการ] [ข้อมูลโครงการ] [ท่านถามเราตอบ]

  [NTL] [NITC] [NECTEC] [BIOTEC] [MTEC] [NSTDA] [ONEC] [GITS] [BID]


  Contact: SchoolNet Webmaster
  SchoolNet Thailand is served and managed by
  Network Techonology Laboratory (NTL)
  National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
  Copyright © 1996-1999 by Network Technology Laboratory of NECTEC. All Rights Reserved.