คณะผู้จัดทำ
1.เด็กชายอัยวิน รัตนเพียร
2.เด็กชายกฤษณ์ เพียรเลิศวุฒิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา
1.อาจารย์ประมวล พานิชย์
2.อาจารย์นรินทร์ แก้วมงคลสุข
ก่อนการพัฒนา
เตารูปกะทะ
เตารูปกะทะขณะปิ้งขนมปัง
หลังการพัฒนา
เตารูปทรงกระบอก
ขณะปิ้งขนมปัง
 
 
 
โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร 0-22430065


Disclaimer