รายละเอียดโครงงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพลงในภาคต่างๆ แผนภูมิ สรุปผลการศึกษา
     
 
 

ของกิ๋นคนเมือง
นิตยา บุญสูงเนิน

  ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเต๊อะนาย
เป๋นของพื้นเมือง เป๋นเรื่องสบาย ล้วนสะป๊ะมากมี
ฟังหื้อดีเน้อ ฟั่งใคร่อยากจนเผลอ มาบลืนน้ำลาย
แก๋งแคจิ๊นงัว ไส้อั่วจิ๊นหมู แก๋งหน่อไม้ซาง คั่วบ่ะถั่วปู น้ำพริกแมงดา กับน้ำพริกอ่อง คั่วผักกุ่มดอง หนังปองน้ำปู๋
แก๋งผักเซียงดา ใส่ปลาแห้งโตยนะเจ้า แก๋งบ่อนแก๋งตูน กับแก๋งหยวกกล้วย ต๋ำบะหนุน ยำเตาซ่ามะเขือผ่อย แกงเห็ดแกงหอย ก้อยปลาดุกอุ๋ย
แก๋งบาค่อนกล่อม แก๋งอ่อมเครื่องใน แก๋งผักเฮือดลอ อ๋อ ยำหน่อไม้ น้ำเมี่ยงน้ำตับกั๊บแก๋งฮังเล น้ำพริกอี่เก๋เฮ้ ยำจิ้นไก่ ลาบงัวตั๋วลายลาบควายตั๋วดำ ลาบไก่ยกมา ลาบปลาสร้อยก็ลำก๋า กิ๋นอาหยังระวังพอง ลุต๊องจะว่า บ่บอก ส่วนบ้านฉันกิ๊กก๊อกยอกแก๋งโฮะตึงวัน

 

 
หมายถึง ภาษาถิ่นคำเหนือ
หมายถึง ภาษาถิ่นอีสาน
หมายถึง ภาษาถิ่นภาคใต้
หมายถึง ภาษาเหนือและอีสาน(ใช้ร่วมกัน)

®copyright 2003 design by Duangvipa School