รายละเอียดโครงงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพลงในภาคต่างๆ แผนภูมิ สรุปผลการศึกษา
     

จากการที่พวกหนูได้ฟังและเคยได้ร้องเพลงคาราโอเกะ เพลงทั่วไปที่เป็นภาษาถิ่น ส่วนใหญ่จะมีความไพเราะและสนุกดี พวกหนูชอบมาก แต่เวลาฟังไม่รู้ความหมาย พวกหนูคิดว่าถ้ารู้ความหมายของคำภาษาถิ่นเหล่านี้ด้วยก็ดี คงทำให้ฟังและร้องเพลงได้สนุก มีความสุข พร้อมทั้งได้เข้าใจความหมายของเพลง ยิ่งเป็นภาษาถิ่นของคนไทยเรา พวกหนูคิดว่าภาษาถิ่นเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาของคนไทย และสมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์ไว้ เพื่อคงความงดงามของภาษาต่อไป

 1. ศึกษาโดยการสำรวจเพลง สัมภาษณ์บุคคลในชุมชน จำนวน 10 ท่าน
 2. ศึกษาโดยการสัมภาษณ์คุณครู 6 ท่าน
 3. ศึกษาภาษาถิ่นของภาคต่าง ๆ คือ
  • ภาษาถิ่นไทยภาคเหนือ
  • ภาษาถิ่นไทยภาคอีสาน
  • ภาษาถิ่นไทยภาคใต้
 1. เพื่อวิเคราะห์เนื้อร้องของเพลงและจำแนกเป็นภาษถิ่นไทย 3 ภาค
 2. เพื่อศึกษาความหมายของคำและกลุ่มคำของภาษาถิ่นไทยที่มีในเนื้อร้องของเพลง
 3. เพื่อศึกษาว่าเพื่อนๆ ชอบภาษาถิ่นเพลงอะไรมากที่สุด 10 ลำดับแรก
 4. เพื่อฝึกคำเรียงตามหลักพจนานุกรม

®copyright 2003 design by Duangvipa School