หน้าหลัก

ประเภทของดอกไม้

โครงสร้างของดอกไม้

อัลบั้มรูปดอกไม้

คณะผู้จัดทำ

ข้อมูลทั่วไป

  ชื่ออื่น -
  ชื่อวิทยาศาสตร์   
Cananga odorata Hook.
  ชื่อสามัญ
  ลักษณะทั่วไป  
เป็นไม้ยืนต้นลักษณะใบคล้ายเล็บ   มือนางออกดอกเป็นช่อตรงบริเวณปลายกิ่งโคนก้านใบ
  สภาพที่เหมาะสม แดดจัด

   ลักษณะเด่นของพืชชนิดนี้
         คือ มีเส้นใยและยางเมือก (mucilagnous)
อยู่ในเนื้อไม้โดยทั่วไปเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง
ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับมีรูปร่างหลายแบบ
เช่น รูปไข่ รูปกลม รูปรีหรือเว้าเป็นแฉก 3-5 แฉก
มีกลีบดอก 5 กลีบแต่ละดอกจะเชื่อมติดกันเป็นวงที่ฐานดอก
เกสรเพศผู้ประกอบด้วยอับเรณูสีเหลือง
รูปไตและก้านชูอับเรณูสีขาวหรือสีเดียวกัน
เกสรเพศเมีย อยู่ปลายหลอดเกสรเพศผู้มักมีก้านเล็ก ๆ
แยกยอดเกสรเพศเมียเป็น 5 ยอก
ตามจำนวนห้องรังไข่ส่วนยอดมีน้ำหวานสำหรับจับละอองเรณู
     ประเภทของดอกอาจแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
   1.ดอกบานเป็นรูปถ้วย
   2.ดอกบานเป็นรูปแผ่แบน
   3.กลีบดอกบานแบบแผ่โค้ง
      การขยายพันธุ์

    การขยายพันธุ์มี 3 วิธี คือ
   
1.การปักชำ
   2.การเสียบยอด
   3.การติดตา

    โรคและแมลงศัตรู
    1. โรค ที่พบในชบาได้แก่ โรคใบจุดในช่วงฤดูฝน
        โรคใบหงิกที่เกิดจากเชื้อไวรัสโดยมีแมลงหวี่ขาวเป็นพาหะ
    2. แมลงศัตรุ ที่พบมากได้แก่ แมลงหวี่ขาวดูดน้ำเลี้ยงจากใบ
        และยอดอ่อนทำให้เกิดโรค ใบหงิก เพลี้ยแป้ง เพี้ยหอย
        ดูดน้ำเลี้ยงจากใบและกิ่งก้านนอกจากนี้ยังมีหนอนผีเสื้อ
        บางชนิดกัดกินดอกอ่อนทำให้ดอกไม่บานหรือกลีบเว้าแห่วง
    3. สัตว์สัตรู ได้แก่ หอยทาก ทำลายโดยการกัดกินดอก
        กำจัดโดยใช้มือดึงออกหรือโรยปูนขาวรอบพื้นที่ปลูก

 ภาพลายเส้น

 

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

ประเภทของดอกไมช่อกระจุก
ประเภทของต้นไม้ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
แหล่งที่พบ ร้อนชื้น
การบานของดอก บานสลับทีละดอก
ตำแหน่งการเกิดดอก ออกตามซอกใบและปลายยอด
กลีบดอก (สี,จำนวน,ขนาด) สีแดง 5 กลีบยาว 7-8 ซ.ม.
จำนวนกลีบเลี้ยง (สี) 2 ชั้นมีสีเขียวเข้มชั้นล่าง 8 กลีบ      และชั้นบนสีเขียวออกขาวยาวห่อก้านกลีบดอกขึ้น มา 2.5 ซ.ม.มี 5 กลีบ
เกสรตัวผู้ (จำนวน,ขนาด,ลักษณะ) มีประมาณ 70-90      อันก้าชูเกสรจะต่อออกข้างก้านชูเกสรตัวเมียมีขนาด 1 ซ.ม. มีจุดสีเหลือง
เกสรตัวเมีย(จำนวน,ขนาด,ลักษณะ) มี 1 อันก้านชูเกสรใหญ่ยาว
     9  ซ.ม.ปลายแยกออกเป็นช่อเกสรยาวอันละ 1.5 ซ.ม.มี 5      อันมีจุดกลมสีดำอยู่ปลายยอดมียาวเหนียวไว้จับอับระอองเรณูของเกสรตัวผู้
กลิ่น ไม่มีกลิ่น

ดอกอัญชัญ

ดอกบานบุรี

ดอกบานชื่น

ดอกพวงแก้ว

ดอกแค

ดอกเล็บมือนาง

ดอกโป๊ยเซียน

ดอกว่านผักบุ้ง

ดอกมะเฟือง

ดอกดาวกระจาย

ดอกประทัดจีน

ดอกเฟื่องฟ้า

ดอกแพงพวย

ดอกเทียน

ดอกผกากรอง

ดอกหงอนไก่

ดอกผักเสี้ยน

ดอกผีเสื้อราตรี

ดอกหลิวใต้หวัน

ดอกผักบุ้ง