ตามหลักฐานที่ปรากฎ "เทนนิส" เริ่มเล่น และ กำหนดกติกามาตรฐานอย่างเป็นทางการ ในประเทศอังกฤษ โดย พันตรี วอลเตอร์ คล็อบตั้น วิงฟิลด์ ผู้พิพากษา แห่งเมืองมอนต์โกเมอรี่ไชร์ เมื่อ ค.ศ. 1873 จากนั้น 4 ปีต่อมา การแข่งขันเทนนิส อย่างเป็นทางการก็เริ่มขึ้นครั้งแรก ที่เมือง วิมเบิลดัน ประเทศอังกฤษ ซึ่งการแข่งขันนี้ยืนยงมาจนถึงปัจจุบัน และเป็น 1 ใน 4 แกรนด์สแลม ที่โด่งดังที่สุดในโลก


             แม้ว่าครั้งหนึ่งเทนนิสเคยเล่นในลักษณะเป็นกีฬาเพื่อออกกำลังกายมาเป็นเวลานาน  แต่ในปัจจุบันนี้เรากลับรู้จักและเข้าใจเทนนิส  ในลักษณะ เป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ได้มีเหตุการณ์สำคัญที่เป็นสาเหตุให้เทนนิสกลายเป็นทั้ง กีฬา เพื่อออกกำลังกายและเพื่อการแข่งขัน ก่อนค.ศ.1968 เทนนิสถูกมองว่าเป็นเพียงกีฬาของมือสมัครเล่นเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันนี้ได้ผันแปรเป็นกีฬา ของมืออาชีพมากขึ้นในปัจจุบัน ได้มีสมาคมเทนนิสอาชีพชาย (Association of tennis professionals ) ATP และสมาคมผู้ฝึกสอนเทนนิสอาชีพ ของ สหรัฐอเมริกา (United States Professional Tennis Association) USPTA ซึ่งเป็นตัวชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการแพร่หลายของเทนนิสมืออาชีพ นับตั้งแต่ ค.ศ. 1968 เป็นต้นมา โดยใน ค.ศ. 1972 ATP เริ่มมีสมาชิก 43 คน และได้พัฒนามาโดยตลอดจนปัจจุบันนี้ ATP มีสมาชิกมากกว่า 360 คน และได้รับ ความนิยมชมชอบอย่างแพร่หลายในวงการเทนนิส ถึงแม้ว่า USPTA เริ่มต้นใน ค.ศ.1927 แต่สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มภาคตะวันออก ของอเมริกาเท่านั้น จนถึง ค.ศ.1960 จึงเริ่มขยายตัวไปทั่วประเทศแต่ยังไม่มีการดำเนินการรับรองสมาชิกภาพจนถึง ค.ศ.1969ปัจจุบันนี้ USPTA มีทะเบียน สมาชิกมากกว่า 4,000คน และเสนอให้มีการทดสอบอย่างกวดขันถึง 2 วัน ถึงคุณสมบัติในการเล่นและการสอนของผู้สอบ ก่อนที่จะให้ ใบรับรอง ใน  ค.ศ. 1970 ATP และ USPTA ได้ร่วมมือกัน เช่นเดียวกับแนวทางของสมาคมกอล์ฟอาชีพ  แต่ยังคงแยกกันอยู่อย่างเอกเทศโดย ATP  ให้ความอุปถัมภ์แก่ นักเทนนิสมืออาชีพ ในขณะที่ USPTA ให้ความอุปถัมภ์แก่ครูผู้ฝึกสอนเทนนิสมืออาชีพ  แต่ทั้งสองสมาคมเกิดขึ้น ก็เพื่อปกป้อง ผลประโยชน์ของ สมาชิก ซึ่งรวมถึงสุขภาพของสมาชิกและการเติบโตของเทนนิส