ระบบย่อยอาหาร
ท่อทางเดินอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ คือ

              1. ปาก ภายในปากมีฟันรูปโคนอยู่บนขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างและที่เพดานปากมีลิ้นขนาดเล็กมาก ( rudimentary tongues ) ยื่นออกมาจากพื้นปากทำหน้าที่รับสัมผัส
              2. อุ้งปาก
              3. ฟาริงซ์ สองข้างของฟาริงซ์มีช้องเหงือกข้างละ 4 ช่อง
             4. หลอดอาหาร
             5. กระเพาะอาหาร
             6. ลำไส้
             7. pyloric cecum
             8. ทวารหนัก
             ต่อมสร้างน้ำย่อย ประกอบด้วยตับ ( liver ) ซึ่งมี ถุงน้ำดี ( gall bladder ) เก็บน้ำดีและตับอ่อน ( pancreas )