ระบบขับถ่าย ( ปัสสาวะ )
                 อวัยวะขับถ่ายประกอบด้วยไต 1 คู่ อยู่ใต้ abdorminal spine ในช่องท้อง ไตสกัดยูเรียและของเสียอื่นๆ ออกจากเลือด ท่อไต ( ureter ) นำของเสียไปยังกระเพาะปัสสาวะเก็บพักไว้ก่อนถ่ายออกทาง urogenital opening ซึ่งอยู่ท้ายครีบก้น