การอนุบาลลูกปลา
    จากที่ผมได้ทำการเลี้ยงปลาขึ้นที่บ้าน โดยปลาที่ผมเลี้ยงคือปลาทอง ผมได้ทดลองผสมพันธุ์ปลาทองหลายครั้ง และเมื่อได้ลูกปลาแล้ว ผมก็ทำการอนุบาล ใน 3-4 ครั้งแรกๆ ลูกปลาตายเรียบหมดเลย ผมพยายามค้นหาสาเหตุที่เลี้ยงลูกปลาไม่รอด จนพบเคล็ดลับว่า ในการอนุบาลลูกปลานั้น เราต้องมีการเอาใส่ลูกปลาเป็นอย่างมาก เปลี่ยนถ่ายน้ำอยู่บ่อยๆ และอีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญมากคือ อาหารสด เช่น ลูกไร อาที่เมีย หากลูกปลาไม่ได้รับอาหารเหล่านี้ ผมรับรองได้เลยว่า รอดไม่ถึง 50 %
เทคนิคในการอนุบาลลูกปลาของผมมีดังนี้

1.เมื่อลูกปลาฟักเป็นตัว ใน 2 -3 วันแรก ยังไม่ต้องให้อาหาร เพราะลูกปลายังมีถุงอาหารที่ติดมากับตัวอยู่
2.หลังจากนั้นผมก็เริ่มให้ไข่แดงลูกปลา โดยการเอาน้ำผสมกับไข่แดงพอให้เป็นข้นๆ และหยดให้ลูกปลากิน การหยดนั้นควรหยดทีละน้อยๆ 3-4 หยด แต่ให้บ่อยครั้งเมื่อเห็นว่าลูกปลากินหมดแล้ว เพราะช่วงนี้ลูกปลาเพิ่งเกิดใหม่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว


ลักษณะของลูกปลาที่มีอายุ 3-4วัน

3.หลังจากที่ผมให้ไข่แดงลูกปลาได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ผมก็เริ่มที่จะต้องให้ลูกปลาได้รับอาหารสด ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ปลาเริ่มจะตาย และถ้าหากให้อาหารไม่เพียงพอมันก็จะกัดกันตายเอง แต่ถ้าให้มากเกินไปน้ำก็จะเน่าปลาก็ตายอีกเช่นกัน เพราะฉะนั้น ขั้นตอนนี้ ควรให้ลูกไรทีละน้อยๆแต่บ่อยครั้ง
ในช่วงนี้ เราควรเปลี่ยนถ่ายน้ำ วันละ 1 ครั้งด้วย โดยเปลี่ยนประมาณ 1/3 ของบ่ออนุบาล การเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่จะทำให้ลูกปลาโตเร็ว แต่หากเปลี่ยนถ่ายน้ำมากเกินไปก็จะทำให้ลูกปลาช็อคน้ำตายได้
ในการพิจารณาการเจริญเติบโตของลูกปลาของผม หาก 2 วัน มันตัวยาวขึ้น 1 ม.ม. ก็เป็นที่น่าพอใจแล้ว


ลักษณะของลูกปลาที่มีอายุ 2-3 อาทิตย์

4.หลังจากที่ผมอนุบาลลูกปลาได้ประมาณ 1 เดือน มันก็จะมีตัวยาวประมาณ 2.0 – 2.5 ซม. เราก็เริ่มให้อาหารเม็ดเล็กๆ กับลูกปลาสลับกับอาหารสด คือ ลูกไร ผู้ขายหลายรายในช่วงนี้จะเริ่มคัดเฉพาะปลาที่ไม่เป็นพิการ และขายปลาที่เป็นพิการให้เป็นปลาเหยื่อ แต่ที่ผมเลี้ยงผมจะไม่คัดปลาเหยื่อออกเนื่องจากผมไม่ได้ทำการขายลูกปลาอย่างจริงจัง แค่เพียงทดลองเลี้ยง ผมจึงจะเลี้ยงลูกปลาไว้หมดทั้งตัวที่พิการและสมบูรณ์แต่จะเริ่มแยกลูกปลาอกจากกัน เพราะลูกปลาโตมากขึ้น โดยบ่อนึงผมจะใส่ลูกปลา ขนาด 2.0-2.5 ซม.นี้ประมาณ 75 ตัว


ลักษณะของลูกปลาที่มีอายุ 4-5 อาทิตย์


5.หลังจากผมอนุบาลลูกปลาได้สักประมาณ 2 เดือน ปลาก็จะเริ่มมีภูมิคุ้มกัน
โรค เริ่มออกสี และมีความแข็งแรงแล้ว จากนี้หากมีเด็กข้างบ้าน มาขอซื้อผมก็จะขายให้ หรือบางครั้งก็มีร้านขายปลามาขอซื้อไปขายต่อ


ลักษณะของลูกปลาที่มีอายุ 2 เดือน


* หมายเหตุ ข้อมูลส่วนใหญ่พบว่า เมื่อลูกปลามีอายุ 2 อาทิตย์ ก็จะเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ตุ๋น ผมเคยทดลองใช้วิธีนี้แล้วปรากฏว่ามันกลับไม่ได้ผล เพราะมันยิ่งทำให้น้ำปลาขุ่น จากนั้นลูกปลาก็จะตายปลา อนึ่ง ปลาที่ผมเลี้ยงโดยใช้ลูกไรนั้น ยังโตเร็วกว่า การปลาที่ให้ไข่ตุ๋นอีกด้วย