ปลาแซลมอน

ลักษณะพิเศษคือการอพยพ  

                  ประวัติของปลาแซลมอนเป็นที่น่า.ประหลาดใจเป็นอย่างมาก ปลาแซลมอนเป็นพวกที่วางไข่ในน้ำจืด ปลาแซลมอนในแอทแลนติก และปลาแซลมอนในแปซิฟิค อีก 5 - 6 ชนิด จะมีข้อแตกต่างกันในการย้ายถิ่น แซลมอนแอทแลนติก มีการวางไข่ต่อเนื่องทุกๆ ปี ส่วนแซลมอนแปซิฟิค 5 ชนิด ( chinook, sockeye, coho, pink และ chum ) มีการวางไข่เพียงครั้งเดียวและตายไป
ปลาแซลมอนมีสัญชาตญาณในการกลับถิ่นได้อย่างไม่ผิดพลาด ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ ถึงสัญชาตณาณดังกล่าว เมื่อปลาแซลมอนรุ่นเยาว์กลับไปยังทะเลแล้วในขณะเดียวกันแซลมอนชนิด sokeyes เดินทางอยู่ในแปซิฟิคเหนือ เป็นระยะทางหลายร้อยไมล์ในเวลา 2 - 5 ปี และเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนมีน้ำหนักประมาณ 2 - 5 กิโลกรัม ปลาแซลมอนกลับมาวางไข่ในบริเวณเดิมโดยไม่ผิดพลาด
                    นักชีววิทยาชาวแคนนาดาทดลองทำเครื่องหมาย ติดไว้ที่ตัวปลาแซลมอนชนิด sockeyes ที่เกิดที่แม่น้ำ เฟรเซอร์ในโคลัมเบีย ( tributary of British Columbia's Fraser River ) ประมาณ 5 แสนตัว หลังจากนั้น 4 ปี ได้พบแซลมอนที่ทำเครื่องหมายไว้นี้ประมาณ 11,000 ตัว ในแม่น้ำเฟรเซอร์ในบริเวณที่พ่อแม่เคยมาวางไข่ และ ไม่พบแซลมอนที่หลงทางไปบริเวณอื่นๆเลย  การทดลองแสดงให้เห็นว่า การกลับถิ่นกำเนิดของแซลมอน เป็นการชักนำจากกลิ่นของพ่อแม่ที่ปล่อยไว้ในน้ำ ( stream odor ) แซลมอนได้รับการปลูกฝัง กลิ่นเหล่านี้ตั้งแต่ยังไม่ฝักออกเป็นไข่ ถ้าไข่ถูกนำออกจากแหล่งน้ำของพ่อแม่ไปไว้บริเวณอื่น ไกลกว่าหลายไมล์ ตัวเต็มวัยก็ยังคงกลับมาแหล่งเดิมของพ่อแม่ได้ สารประกอบของกลิ่นนั้นเป็นสารอินทรีย์ ระเหย ( volatile organic substance ) และคุณสมบัติทางเคมียังไม่ทราบแน่ชัด ขณะนี้ยังไม่เข้าใจถ่องแท้ว่า ปลาแซลมอนหาทางมายังปากน้ำได้อย่างไรโดยไม่มีเครื่องหมายใดๆ ในการนำทางมาจากทะเล การทดลองล่าสุดได้ให้ข้อคิดว่า ปลาตัวเต็มวัยได้รับการชักนำจากปรากฏการบนท้องฟ้าเช่น มีดวงดาวเป็นเครื่องนำทางหรือทิศทางหรือตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นต้นในกรณีนี้ปลาแวลมอนจะมีความสามารถในการจับเวลาเสมือนหนึ่งเป็นนาฬิกาชีวภาพ ( biological clock ) ดังที่พบในสิ่งมีชิวิตอื่นๆ
 ภาพลักษณะของปลาแซลมอนแอทแลนติคภาพของปลาแซลมอนชนิด sockeyes