ชื่อ :   รหัสผ่าน :     จำชื่อและรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
ช่วยเหลือ RSS
สมาชิกล่าสุด
เกษรา คุ้มพวก
ชื่อเล่น - กี้
vios najaa
ชื่อเล่น - vios
Pajon Kingpoon
ชื่อเล่น - pon
Kittiyaporn Prueksakun
ชื่อเล่น - New
ดารัตน์ เสาร์เพ็ชร
ชื่อเล่น - Fairy_meiji
ปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์
ชื่อเล่น - ตั้ม
พฤฟติชล พรมร้อยโท
ชื่อเล่น - แมน
ลัดดา สู่สุข
ชื่อเล่น - น้ำอ้อย
นางสาวนุจรินทร์ สังคะโห
ชื่อเล่น - แบต
บัณฑิต เปลรินทร์
ชื่อเล่น - ต่อ
Blogs Article Update!!
เว็บไซต์ในเครือข่าย
แลกลิงค์
: HTML Code :
: BB Code :

ค้นหาบทความ :
บทความ
ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 10:50:04

ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
คู่สมรสคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรมีเเนวความคิดในการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมาด้วยการเลี้ยงอาหาร การให้อาชีพและการบริการสาธารณะซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งคราวต่อมาจึงนำแนวทาง พระราชดำริ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงานศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แด่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดอานิสงค์ถาวรและถวายเป็นพระราชกุศล
จากแนวความคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและงานศิลปาชีพทั้ง 4 ศูนย์ 4 ภาค โดยให้
สร้างศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯและศูนย์สาธิตการส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือเป็นแห่งแรกโดยตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองการสัตว์และเกษตรกรรมและเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว ความรอบคอบ ความระมัดระวัง ในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ ในการวางแผนการดำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้มีความรู้เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีสติ เพื่อให้สมดุล พร้อมต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว และกว้างขวางในด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีhttp://www.pm.ac.th/weboat/web/korat%207/index.htm

โดย : toranong F4
ระดับ : มัธยมต้นกล้า
คะแนนสะสม : 75
เรียกดูบทความนี้ 69,887 ครั้ง
หมวด วาไรตี้ / อื่น ๆ

โหวตบทความ

แสดงความคิดเห็น
กรุณา Login ก่อน ถึงจะแสดงความคิดเห็นได้

หน้า 1
ความคิดเห็นที่ 3
moymai
ระดับ : อนุบาลหมีน้อย
คะแนนสะสม : 0
โพสเมื่อ 6 กรกฎาคม 2012 16:43:44

เทส

<a href="http://www.google.com/">google</a>
[url=http://www.google.com/]google[/url]
http://www.google.com/

ความคิดเห็นที่ 2
nissarin
ระดับ : ประถมก.กา
คะแนนสะสม : 35
โพสเมื่อ 12 ธันวาคม 2010 17:10:38

เป็นบทความที่ดีมากค่ะ ทำให้เราสามารถนำมาปรับใช้เข้ากับชีวิตประจำวันได้ทำให้รู้จักพอประมาณตน พอใจในสิ่งที่ตนมี ไม่ไขว่ขว้าจนเกินตัว

ความคิดเห็นที่ 1
lfreedom
ระดับ : ประถมก.กา
คะแนนสะสม : 15
โพสเมื่อ 12 ธันวาคม 2010 16:16:55

เป็นบทความที่สอนให้เรานำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเรา เเละสังคม

หน้า 1


กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5643-4 ต่อ 53 โทรสาร 0-2281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  Designed & Develop By Piesoft Co., Ltd.