ชื่อ :   รหัสผ่าน :     จำชื่อและรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
ช่วยเหลือ RSS
สมาชิกล่าสุด
mintra wongkad
ชื่อเล่น - matin
That K
ชื่อเล่น - THAT
Nat Ta
ชื่อเล่น - JN
fghgn fgdf
ชื่อเล่น - mmtt
ปิยนุช พละศักดิ์
ชื่อเล่น - อุ๋ย'ไง
ณัฐวัฒน์ พูลสวัสดิ์
ชื่อเล่น - bas
ขนิษฐา คำบำรุง
ชื่อเล่น - ดิว
- -
ชื่อเล่น - armtech
นวพล มีภู่เพ็ญ
ชื่อเล่น - Arima-CG
เอก เอมสุวรรณ์
ชื่อเล่น - เอก
Blogs Article Update!!
เว็บไซต์ในเครือข่าย
แลกลิงค์
: HTML Code :
: BB Code :

ค้นหาบทความ :
บทความ
การผลิต การบริโภค
วันที่ 20 เมษายน 2552 21:10:16

 

การผลิต

 

ในภาคเกษตรนอกจากภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเช่น
          กระบวนการปลูกการเลี้ยงพันธุ์ที่ใช้ ปุ๋ยเป็นอีกปัจจัยที่เข้ามามีส่วนในเรื่องของปริมาณ คุณภาพของผลผลิตรวมไปถึงต้นทุน
          ในการผลิตขอขอบคุณหน่วยงานเจ้าของข้อมูลไว้ ณ ที่นี้                         
                          1. การผลิต ความหมาย การนำปัจจัยการผลิตมาสร้างสินค้าและบริการ    
                              ประเภทของการผลิต
                                   1.1 การแปรรูป เช่น ข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสาร
                                   1.2 การเลื่อนเวลาใช้สอย เช่น นำผลไม้สดมาผลิตเป็นผลไม้                             

                                          กระป๋องเพื่อถนอมไว้บริโภคนอกฤดูกาล
                                   1.3 การเปลี่ยนสถานที่ เช่น พ่อค้าขายส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีก
                                   1.4 การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย , นายหน้าขายสินค้า
                                   1.5 การให้บริการ เช่น แพทย์ ทนายความ บริการขนส่ง การประกันภัย
                          2. ปัจจัยการผลิต หมายถึง ทรัพยากรที่นำมาใช้เป็นการผลิตสินค้า-บริการ
                                   1.1 ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
                                   1.2 ทุนหรือสินค้าทุน คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิต เช่น เครื่องมือ เครื่องจัก

 

การบริโภค

เมื่อกล่าวขึ้นอย่างลอยๆ อาจหมายถึง การรับประทานอาหาร แท้จริงแล้วการบริโภคนั้นมีความหมายว่า การใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง โดยสิ่งที่มีอยู่นั้นจะเสื่อมสภาพ ร่อยหรอ หรือหมดไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และอาจต้องหาสิ่งใหม่มาเพิ่มเติมเมื่อต้องการใช้อีก มักใช้คู่กับคำว่า การอุปโภค หมายถึงการใช้สิ่งที่มีอยู่แต่จะไม่หมดไป หรือสามารถทดแทนได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องไปสรรหา รวมเป็น การอุปโภคบริโภค แต่ผู้ที่สามารถทำทั้งการบริโภคและการอุปโภคจะเรียกว่า ผู้บริโภค เพียงอย่างเดียว

ในทางเศรษฐศาสตร์สินค้าและบริการสามารถนับเป็น สิ่งที่มีอยู่ ได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าบริการจะเป็นเพียงนามธรรม แต่บริการก็สามารถเกี่ยวโยงกับรูปธรรมอื่นๆ ที่สามารถบริโภคได้ เราจึงพบเห็นคำว่า การบริโภคสินค้าและบริการ อยู่บ่อยๆ

โดย : kujune
ระดับ : ประถมก.กา
คะแนนสะสม : 30
เรียกดูบทความนี้ 18,276 ครั้ง
หมวด วาไรตี้ / อื่น ๆ

โหวตบทความ

แสดงความคิดเห็น
กรุณา Login ก่อน ถึงจะแสดงความคิดเห็นได้


กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5643-4 ต่อ 53 โทรสาร 0-2281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  Designed & Develop By Piesoft Co., Ltd.