ชื่อ :   รหัสผ่าน :     จำชื่อและรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
ช่วยเหลือ RSS
สมาชิกล่าสุด
ณัฏฐ์นรี เอกบัว
ชื่อเล่น - อาย
วิไลวรรณ สูญราช
ชื่อเล่น - KruYing
นางพรวิสาข์ มะลาศรี
ชื่อเล่น - สา
นวลละออ กมลภพ
ชื่อเล่น - นวล
สำราญ เฉลิมแสน
ชื่อเล่น - นาย
สุนี เจริญรัมย์
ชื่อเล่น - นี
นางสาวอุทิศ มาดบังอ่อน
ชื่อเล่น - ครูอุทิศ
นงลักษณ์ ทรัพย์สิน
ชื่อเล่น - fahnonglak
โรงเรียนต้นกล้า เชียงใหม่
ชื่อเล่น - tonklaschool
Tipaporn Ittisa
ชื่อเล่น - Nanagi
Blogs Article Update!!
เว็บไซต์ในเครือข่าย
แลกลิงค์
: HTML Code :
: BB Code :

ค้นหาข้อมูล :  
หน้าแรก E-Learning Directory
E-Learning Directory
แหล่งรวมความรู้ที่มากที่สุด ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่เตรียมไว้สำหรับคนรุ่นใหม่ ใฝ่หาความรู้ มาเพิ่มทักษะให้ตัวเองกับบทเรียนออนไลน์ของเราสิคะ ไม่เครียดแถมยังได้ความรู้เพิ่มเติมอีกต่างหาก
คอมพิวเตอร์ (87)ภาษาอังกฤษ (528)วิทยาศาสตร์ (513)
คณิตศาสตร์ (422)ภาษาไทย (249)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (175)
การงานอาชีพเทคโนโลยี (219)ศิลปะและดนตรี (128)ฟิสิกส์ (79)
เคมี (24)ชีววิทยา (56)สุขศึกษาและพลศึกษา (159)
ภาษาต่างประเทศ (3)เพศศึกษา (1)ภาษาญี่ปุ่น (2)
LMS (2)ห้องสมุดออนไลน์ (2)คู่มือครู (6)
E-Learning Directory - คอมพิวเตอร์

 ทุกระดับชั้น
หน้า 12345...9

TCP/IP
Protocal TCP/IP
อินเทอร์เน็ต
ศึกษา เรื่อง อินเทอร์เน็ต ความหมาย ประโยชน์ในการใช้งานต่าง ๆ
การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
อธิบายขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นของคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
OS:Operating System
Operating System คืออะไร ศึกษาเพิ่มเติมได้จากที่นี่
การสร้างตาราง ในโปรแกรม Word
เรียนการสร้างตาราง ในโปรแกรม Word ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเปิดหนังสือ
การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver mx
ฝึกการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver mx
การเปลี่ยนสีลิงค์ ใน MS PowerPoint 2003
เรียนรู้ส่วนของการเปลี่ยนสีลิงค์ โปรแกรม MS PowerPoint Point 2003
เลขฐานสอง
ศึกษาเรื่อง เลขฐานสอง
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ศึกษาขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมปัญหาและแนวทางแก้ไข
คอมพิวเตอร์
อธิบายถึงความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์, สารสนเทศ, สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์, ระบบสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่าย
หน้า 12345...9กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5643-4 ต่อ 53 โทรสาร 0-2281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  Designed & Develop By Piesoft Co., Ltd.